MEMBERS

PI

Dr. Wei Xie

Professor, School of Life Sciences

HHMI International Research Scholar

E-mail: xiewei121 AT tsinghua.edu.cn
中文简历

RESUME

Post Doc

Zhenhai Du Zili Lin Bofeng Liu
杜振海|Zhenhai Du

E-mail: zhenhaid AT foxmail.com

林自力|Zili Lin

E-mail: talzl AT 163.com

刘伯峰|Bofeng Liu

E-mail: lbf12thu AT gmail.com

Qiujun Wang Qianhua Xu Yu Zhang
王秋军|Qiujun Wang

E-mail: wqj19880926 AT 139.com

徐倩华|Qianhua Xu

E-mail: xuphd2010 AT 163.com

张宇|Yu Zhang

E-mail: yuzhang0327 AT 126.com

Xukun Lu Xiaotong Wu Shuyan Ji
卢绪坤|Xukun Lu

E-mail: luxukun66 AT 126.com

吴小童|Xiaotong Wu

E-mail: xtwuhustbio AT sina.com

嵇姝妍|Shuyan Ji

E-mail: syjisd AT 163.com

Weikun Xia Fengling Chen Hongmei Zhang
夏炜焜|Weikun Xia

E-mail: weikunxia1128 AT icloud.com

陈凤玲|Fengling Chen 张红梅|Hongmei Zhang

Ph. D. student

Yao Wang Zhuqing Xiong Guang Yu

王瑶|Yao Wang

E-mail: wangyao16 AT mails.tsinghua.edu.cn

熊竹清|Zhuqing Xiong

E-mail: lexizqxiong AT foxmail.com

于广|Guang Yu

E-mail: yugg12thu AT 163.com

Ke Zhang Lijia Li Fangnong Lai
张珂|Ke Zhang

E-mail: zkaijz AT foxmail.com

李丽佳|Lijia Li

E-mail: lilj17 AT mails.tsinghua.edu.cn

赖方秾|Fangnong Lai

E-mail: lfn17 AT mails.tsinghua.edu.cn

Kai Xu Zhuoning Zou Zhimin Liu
许锴|Kai Xu

E-mail: xukai_0925 AT 163.com

邹卓宁|Zhuoning Zou

E-mail: zouzhuoning AT 163.com

刘志敏|Zhimin Liu

E-mail: liu-zm18 AT tsinghua.edu.cn

Liangjun Hu Xiaoyu Hu Yitian Zeng
胡梁俊|Liangjun Hu

E-mail: hlj19 AT mail.tsinghua.edu.cn

胡晓瑜|Xiaoyu Hu

E-mail: 1025053745 AT qq.com

曾埶天|Yitian Zeng

E-mail: hlj19 AT mail.tsinghua.edu.cn

Research assistant

Ling Liu Feng Kong Qing Zhao
刘玲 | Ling Liu

E-mail: 893149687 AT qq.com

孔凤 | Feng Kong

E-mail: kongfeng1968 AT foxmail.com

赵晴 | Qing Zhao
Lijuan Wang
王丽娟 | Lijuan Wang

E-mail: kongfeng1968 AT foxmail.com

Lab Manager

Xiangzheng Chen 陈向征 | Xiangzheng Chen

E-mail: xiangzheng AT mail.tsinghua.edu.cn

Rotating student

Qiuyan Wang 王秋艳 | Qiuyan Wang

E-mail: wang-qy16 AT mails.tsinghua.edu.cn

Alumni

Bo Huang Jingyi Wu Wenhao Zhang
黄波|Bo Huang 吴婧怡|Jingyi Wu 张文昊|Wenhao Zhang
Yuanyuan Li Bingjie Zhang Jing Ma
李元元|Yuanyuan Li 张冰洁|Bingjie Zhang 马婧|Jing Ma
Qiangzong Yin Chen Zhou Chunyi Huang
尹强宗|Qiangzong Yin 周晨|Chen Zhou 黄春怡|Chunyi Huang
Yunlong Xiang Hui Zheng
向云龙|Yunlong Xiang 郑辉|Hui Zheng

  TOC